Đóng
09 Tháng Tám 2019

Mẫu bài tây 1818

Mẫu bài tây 1818 là sản phẩm được thiết kế hoàn toàn mới, dây truyền sản xuất với công nghệ cao.Phân phối chính thức tại trường Việt Nam năm 2019.

Một số hình ảnh thực tế về sản phẩm: